Dưới đây là danh sách các lớp hiện có và đã nhận của Gia sư LearnToFuture – Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà TPHCM. Các gia sư là giáo viên hay sinh viên, nam hay nữ cũng như phụ huynh có thể tham khảo tìm các lớp cho gia sư bên dưới để có thể dạy kèm tại nhà bao gồm các môn Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh (Anh văn), Văn,… Trước hết các bạn cần đăng ký thông tin qua mục Trở thành gia sư.

LỚP HIỆN CÓ

  • tOÁN
  • hÓA
  • aNH
  • Văn
  • Ngoại ngữ

Gia sư lớp dạy : Giao tiếp
Môn dạy: Tiếng Trung
Địa chỉ: Chung cư Sunview Town, Thủ Đức
Mức lương: 4.300.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Tối
Yêu cầu: Giáo viên
Liên hệ: 0967-551-477 (Tùng) 090 2828 540 (Trung)

Mã Lớp: T300.

LỚP ĐÃ NHẬN

  • tOÁN
  • hÓA
  • aNH
  • văn
  • ngoại ngữ

Gia sư lớp dạy : Lớp lá lên 1
Môn dạy: tập viết, đọc…
Địa chỉ: Ông Ích Khiêm, Q11
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Chiều hoặc Tối sắp xếp
Yêu cầu: Sinh Viên
Liên hệ: 0967-551-477 (Tùng)

Mã Lớp: BB2


Gia sư lớp dạy : Lớp 6
Môn dạy: báo bài
Địa chỉ: Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc A, BC
Mức lương: 2.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 5 Buổi
Thời gian dạy: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp
Yêu cầu: Giáo viên hoặc Sinh Viên
Liên hệ: 0967-551-477 (Tùng)

Mã Lớp: BB0


.